Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘برتولت برشت’

بیچاره ملتی که نیاز به قهرمان داشته باشد

برتولت برشت (1898 – 1956)

و چه خوب که عمر آدمی از قرنی تجاوز نمی‌کند که اگر غیر از این بود، امروز برشت باید به نظاره‌ی مردمانی می‌نشست که نه تنها به قهرمان نیاز دارند، بلکه قهرمانی را چون جامه‌ای عاریتی بر تن ناکسان می‌پوشانند.

Advertisements

Read Full Post »